[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

ระยะเวลากำหนดการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ระยะเวลากำหนดการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
(อ่าน : 9050)

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
(อ่าน : 15274)

เอกสาร กรณีบัตรหาย

รายการเอกสารกรณีบัตรหาย
(อ่าน : 8511)

เอกสารที่ใช้ในการทำบัตรประกันสุขภาพเด็ก

รายการเอกสารที่ใช้ในการทำบัตรประกันสุขภาพเด็ก
(อ่าน : 8577)

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเปลี่ยนนายจ้าง

รายการเอกสารที่ต้องใช้สำหรับเปลี่ยนนายจ้าง
(อ่าน : 15127)

เอกสารที่ใช้ในการยื่นตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

รายการเอกสารที่ต้องนำมายื่นเพื่อใช้ในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
(อ่าน : 18651)

เอกสารที่ใช้เมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เอกสารและหลักฐานแรงงานต่างด้าวที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ต้องเตรียมมายื่นเพื่อใช้สิทธิประกันสุขภาพ
(อ่าน : 4403)

รพ.วชิระภูเก็ต เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว แผนที่ เบอร์โทรศัพท์

หน่วยงานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว รพ.วชิระภูเก็ต เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป และสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
(อ่าน : 10175)

ข่าว สธ ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เร่งตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ทั้งกลุ่มที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้วและกลุ่มผู้รอการพิสูจน์สัญชาติ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคสู่คนไทย
(อ่าน : 6327)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>