[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

แบบฟอร์มสำหรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลาศึกษาต่อ/ประชุม-อบรม/พัฒนาตนเอง
(อ่าน : 1372)

ดาวน์โหลดเอกสาร การประชุมวิชาการ เรื่อง “Stop Pressure Ulcer: Putting Knowledge into Practice”

ดาวน์โหลดเอกสาร การประชุมวิชาการ เรื่อง “Stop Pressure Ulcer: Putting Knowledge into Practice” ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ. ภูเก็ต
(อ่าน : 3544)

แบบฟอร์มบริจาคเงินและแบบจำนงการใช้สิทธิรักษาพยาบาล

แบบฟอร์มบริจาคเงินและแบบจำนงการใช้สิทธิรักษาพยาบาล
(อ่าน : 3868)

แบบฟอร์มกำหนดตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รพศ. / รพท.

เพื่อให้การจัดทำเอกสารกำหนดตำแหน่งของนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชมรม รพศ. / รพท. ขอความร่วมมือจากทุกโรงพยาบาลกรุณาให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงดังแบบฟอร์ม
(อ่าน : 4725)

แบบฟอร์มสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว

แบบฟอร์มสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว
(อ่าน : 15622)

แบบฟอร์มสมัครงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ปรับปรุง)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงานตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป
(อ่าน : 23067)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลขีดความสามารถด้านบุคลากร

แบบฟอร์มข้อมูลขีดความสามารถด้านบุคลากร และด้านบริการ รพศ. / รพท. เขต 7
(อ่าน : 7727)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>