[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ ฯ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ บ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555
(อ่าน : 1488)

พิธีไหว้ครู ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.วชิระภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2555

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.วชิระภูเก็ต จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้แสดง ความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์แพทย์ ระลึกถึงพระคุณครูและอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนักศึกษาแพทย์ดีเด่น
(อ่าน : 1975)

วันมหิดล 2555

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณลานหน้าอาคาร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(อ่าน : 1557)

รูปกิจกรรมวันรวมพลคนกินนมแม่ 55

คลินิกนมแม่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรม รวมพลคนกินนมแม่ วันที่ 9 สิงหาคม 2555
(อ่าน : 1537)

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๕
(อ่าน : 1471)

School of Medicine, Toho University, Tokyo : เยี่ยมชมและMOU รพ.วชิระภูเก็ต

คณะผู้บริหารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะผู้บริหาร รพ.วชิระภูเก็ต (นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ) ให้การต้อนรับและลงนามความร่วมมือกับ Prof. Ken Takamatsu และ Prof. Hidechika Matsui จาก School of Medicine, Toho U
(อ่าน : 1362)

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

หน่วยแพทย์ พอ.สว. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ เกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต โดยให้บริการตรวจโรคทั่วไป ทันตกรรม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
(อ่าน : 2135)

โครงการยาเก่าแลกไข่ใหม่

รพ.วชิระภูเก็ตจัดโครงการยาเก่าแลกไข่ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2555
(อ่าน : 1731)

คณะรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซีียนเข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

กระทรวงสาธารณสุขไทย เป็นเจ้าภาพจัด 3 การประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจาก 13 ประเทศ ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2555 ที่จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้คณะรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และสาขาหยี่เต้ง
(อ่าน : 1437)

มอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร “เตรียมผู้บริหารทางการพยาบาล” รุ่นที่ 1

นพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการรพ.วชิระภูเก็ต เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จหลักสูตร “เตรียมผู้บริหารทางการพยาบาล” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2555
(อ่าน : 1477)

วันงดสูบบุหรี่โลก 2555 : รพ.วชิระภูเก็ต

รพ.วชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2555 ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจเบาหวาน ให้ความรู้ด้านการบริโภคอาหารและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน
(อ่าน : 1564)

วันขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ธนาคารเลือด รพ.วชิระภูเก็ต

งานธนาคารเลือด รพ.วชิระภูเก็ต จัดงาน “วันขอบคุณผู้บริจาคโลหิต” เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 45 ปี ธนาคารเลือด รพ.วชิระภูเก็ต เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2555 ณ งานธนาคารเลือด รพ.วชิระภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นางนลินี อัครเดชา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
(อ่าน : 1388)

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ศึกษาดูงาน รพ.วชิระภูเก็ต

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รพ.วชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ จากรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
(อ่าน : 1625)

ทีมส.ส.พลังงาน สัญจรนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1

ทีมส.ส.พลังงานและเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.วชิระภูเก็ต สัญจรนำความรู้สู่ชุมชน โดยรณรงค์/ ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับชาวบ้านชุมชนนาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ในวันที่ 26-27 พ.ค.2555
(อ่าน : 1124)

หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. รพ.วชิระภูเก็ต : ชุมชนตำบลราไวย์

รพ.วชิระภูเก็ต ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ตรวจสุขภาพ และรักษาโรค รวมทั้งให้บริการด้านทันตกรรม และให้คำแนะนำด้านกายภาพบำบัด ให้กับชาวชุมชนไทยใหม่ ตำบลราไวย์
(อ่าน : 1788)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ศึกษาดูงาน รพ.วชิระภูเก็ต

คณะผู้บริหาร และทีมงานสส.พลังงาน รพ.วชิระภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโครงการอาคารอนุรักษ์พลังงาน รพ.วชิระภูเก็ต ในฐานะรพ.ต้นแบบ ที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2011
(อ่าน : 1373)

ภาพโครงการ ลดเค็ม ลดความดัน ลดไตวาย

ภาพกิจกรรมในโครงการลดเค็ม ลดความดัน ลดไตวาย เนื่องในวันไตโลก กิจกรรมจัดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555
(อ่าน : 1742)

ประมวลภาพ วันเด็กแห่งชาติ 2555

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2555 ภายในงานมีการแสดงของเหล่านักเรียนตัวน้อย จากโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งซุ้มกิจกรรม เกม การละเล่นจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรพ.
(อ่าน : 1770)

ประมวลภาพ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2554

รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
(อ่าน : 2324)

รพ.วชิระภูเก็ต ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรงพยาบาลปทุมธานี

รพ.วชิระภูเก็ต ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโรงพยาบาลปทุมธานี
(อ่าน : 1758)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>