[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

::ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
โทรศัพท์ 0-7636-1234 โทรสาร 0-7636-1333 สายด่วน 1669
อีเมล์

แผนที่


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์

นายวุฒิชัย ช่างคิด ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 0-7636-1234 ต่อ 1910, 1911
อีเมล์ผู้ดูแลระบบ