::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : โครงการทำความดีถวายพ่อ และเสริมบารมีในเดือนเกิดลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556
อ่าน : 3220
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

โครงการทำความดีถวายพ่อ และ เสริมบารมีในเดือนเกิด (11-12-2014)
โครงการทำความดีถวายพ่อ และเสริมบารมีในเดือนเกิด (12-12-2013)
ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสุกและถวายมหาสังฆทาน พระภิกษุจำนวน 110 รูป (21-01-2013)
สรุปกิจกรรมชมรมคุณธรรม จริยธรรม (14-02-2012)