เรื่อง : ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสุกและถวายมหาสังฆทาน พระภิกษุจำนวน 110 รูป
ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2556


เรียน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกิดในเดือนมกราคม

ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสุกและถวายม หาสังฆทาน พระภิกษุจำนวน 110 รูป นำโดยพระอาจารย์เดช สุมโน (พระครูภาวนาสุมณฑ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำสุมโน จ.พัทลุง ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 8.00-11.00น) ณ.อาคารคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

กำหนดการ

08.00 น     เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประชาชนทั่วไปพร้อมกันที่อาคารคุณพุ่ม
08.15 น.    นิมนต์พระภิกษุจำนวน 110 รูป เข้าสู่บริเวณพิธี ( ชั้น1อาคารคุณพุ่ม )
08.30 น     ประธานในพิธีจุดธูปเทียน ( นพ. เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ) บูชาพระรัตนตรัย รับศีล พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวาย มหา สังฆทาน
09.00         พระภิกษุสงฆ์ เดินบิณฑบาตข้าวสุก เริ่มจากอาคารคุณพุ่ม ผ่านตึกประกันสังคม ห้องคลอด ตึกอันดามัน cover way ตึกน้อมเกล้า สงฆ์อาพาธ กลับสู่อาคารคุณพุ่ม
11.00         กรวดน้ำ รับพร เสร็จพิธี

เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมรับประทานอาหาร

หมายเหตุ * ขอเชิญทุกหน่วยงานร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารถวายพระภิกษุจำนวน 110 รูป แจ้งความจำนงที่ จันทรสิริ สุนทรทิพย์ 2310,2311 089-7298595
* ตักบาตรเฉพาะข้าวสุก ส่วนอาหารให้นำไปรวมกันที่โตะวางอาหาร ณ.อาคารบ้านคุณพุ่มอ่าน : 3768


5 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

      โครงการทำความดีถวายพ่อ และ เสริมบารมีในเดือนเกิด (11-12-2014)
      โครงการทำความดีถวายพ่อ และเสริมบารมีในเดือนเกิด (12-12-2013)
      ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสุกและถวายมหาสังฆทาน พระภิกษุจำนวน 110 รูป (21-01-2013)
      สรุปกิจกรรมชมรมคุณธรรม จริยธรรม (14-02-2012)