เรื่อง : สรุปกิจกรรมชมรมคุณธรรม จริยธรรม14 ก.พ. 2555 : 15:35 | 14 ก.พ. 2555 : 15:35


สรุปกิจกรรมชมรมคุณธรรม จริยธรรม

ลำดับที่ วันที่ เดือน พศ กิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม(คน) สถานที่
1   พฤศจิกายน 2553 สวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและเครือข่าย  60 ห้องประชุมตึกสงฆ์อาพาธชั้น 4
2 4 ธันวาคม 2553 สวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมและพธีแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ     
        ผู้มีพระคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ    
3   มกราคม 2553 ทำบุญสวดมนต์ ตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน เนื่องในวันปีใหม่  200 ห้องประชุมมะฮอกกานี และcover way 
      2553 พระภิกษุสงฆ์ 120 รูป    
4   กุมภาพันธ์ 2554 ทำบุญตักบาตรประจำเดือน    
5   เมษายน 2554 กิจกรรมทำบุญตักบาตร  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ    
6  1 - 8 มิถุนายน 2554 อบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุขให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป 130 วัดสัฎฐิวนาราม
7 30 สิงหาคม 2554 สวดมนต์ ฟังธรรม ถวายสังฆทาน และพิธีแสดงความกตัญญูกตเวที 70 ห้องประชุมตึกสงฆ์อาพาธชั้น 4
        ต่อผู้มีพระคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติ    
8   กันยายน 2554 ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 59 รูป เนื่องในวันมหิดล 200  
9 17-21 ตุลาคม 2554 จัดอบรมพัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เจ้าหน้ที่โรงพยาบาล 5 รุ่น 600 คน ห้องประชุมมะฮอกกานี และ 
        โครงการฝึกคิด ฝึกปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต    ห้องประชุมโบสถ์วัดเขารัง
10 2 ธันวาคม 2554 ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม พิธีแสดงกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 200 ลานธรรม สวนน้ำพุ หน้าตึกน้อมเกล้า
        เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ    
11  12 - 19 ธันวาคม 2554 อบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุขให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป 100 วัดสัฎฐิวนาราม
12   มกราคม 2555 สวดมนต์ ตักบาตร ถวายสังฆทาน ปล่อยปลา พระภิกษุ 120 รูป 250 ห้องประชุมมะฮอกกานี และcover way 


เข้าชม : 40765 เรื่องล่าสุดใน หมวด ชมรมพุทธศาสนา