เรื่อง : สรุปกิจกรรมชมรมคุณธรรม จริยธรรม
อังคาร ที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555


สรุปกิจกรรมชมรมคุณธรรม จริยธรรม

ลำดับที่ วันที่ เดือน พศ กิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วม(คน) สถานที่
1   พฤศจิกายน 2553 สวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและเครือข่าย  60 ห้องประชุมตึกสงฆ์อาพาธชั้น 4
2 4 ธันวาคม 2553 สวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมและพธีแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ     
        ผู้มีพระคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ    
3   มกราคม 2553 ทำบุญสวดมนต์ ตักบาตร ถวายมหาสังฆทาน เนื่องในวันปีใหม่  200 ห้องประชุมมะฮอกกานี และcover way 
      2553 พระภิกษุสงฆ์ 120 รูป    
4   กุมภาพันธ์ 2554 ทำบุญตักบาตรประจำเดือน    
5   เมษายน 2554 กิจกรรมทำบุญตักบาตร  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ    
6  1 - 8 มิถุนายน 2554 อบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุขให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป 130 วัดสัฎฐิวนาราม
7 30 สิงหาคม 2554 สวดมนต์ ฟังธรรม ถวายสังฆทาน และพิธีแสดงความกตัญญูกตเวที 70 ห้องประชุมตึกสงฆ์อาพาธชั้น 4
        ต่อผู้มีพระคุณเนื่องในวันแม่แห่งชาติ    
8   กันยายน 2554 ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 59 รูป เนื่องในวันมหิดล 200  
9 17-21 ตุลาคม 2554 จัดอบรมพัฒนาทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เจ้าหน้ที่โรงพยาบาล 5 รุ่น 600 คน ห้องประชุมมะฮอกกานี และ 
        โครงการฝึกคิด ฝึกปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต    ห้องประชุมโบสถ์วัดเขารัง
10 2 ธันวาคม 2554 ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม พิธีแสดงกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 200 ลานธรรม สวนน้ำพุ หน้าตึกน้อมเกล้า
        เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ    
11  12 - 19 ธันวาคม 2554 อบรมพัฒนาจิต ให้เกิดปัญญาและสันติสุขให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป 100 วัดสัฎฐิวนาราม
12   มกราคม 2555 สวดมนต์ ตักบาตร ถวายสังฆทาน ปล่อยปลา พระภิกษุ 120 รูป 250 ห้องประชุมมะฮอกกานี และcover way 


เข้าชม : 4572


5 เรื่องล่าสุดใน หมวด ชมรมพุทธศาสนา

      ภาพบรรยากาศกิจกรรมตักบาตรภิกษุสามเณรวัดเก็ตโฮ่ 100 รูป 25 เม.ย. 2557
      พิธีทำบุญตักบาตรและฟังการบรรยายธรรม เสริมบารมีในเดือนเกิด 27 มี.ค. 2557
      ตักบาตรข้าวสุกและถวายมหาสังฆทาน 27 ม.ค. 2557
      สรุปกิจกรรมชมรมคุณธรรม จริยธรรม 14 ก.พ. 2555
      กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน พระภิกษุ จำนวน 150 รูป ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 22 ม.ค. 2553