[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : เตือนศูนย์พักพิงแยกขยะหวั่นสะสมแหล่งโรคลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หวั่นขยะในศูนย์พักพิงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แนะเร่งกำจัดโดยแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ใส่ถุงดำ มัดปากถุงให้แน่น เพื่อรอการนำไปกำจัดอย่างเร่งด่วนก่อนบูด ส่งกลิ่นเหม็น พร้อมแนะใช้ EM ฉีดพ่นแหล่งขยะกำจัดกลิ่น

ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยถึง การจัดการขยะมูลฝอยในศูนย์พักพิง ว่า ขยะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องเร่งกำจัดอย่างเร่งด่วนในช่วงวิกฤติน้ำท่วม โดยเฉพาะในศูนย์พักพิงที่มีผู้คนอยู่อาศัยกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากในแต่ละวันจะมีการปรุงประกอบอาหาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในปริมาณที่มาก ส่งผลให้ปริมาณขยะเปียกและขยะแห้งเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย หากไม่มีการจัดการที่ดี จะทำให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคที่เกิดจากหนูและแมลงวันได้ โดยปัญหาขยะที่พบส่วนใหญ่ คือ กล่องโฟม ถุงพลาสติกใส่อาหาร และขวดพลาสติก เฉลี่ยประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งไม่สามารถนำขยะที่รวบรวมไว้ไปกำจัดได้ เนื่องจากการขนถ่ายขยะไปกำจัดไม่สะดวก และสถานที่กำจัดของท้องถิ่นหลายแห่งไม่สามารถใช้งานได้

การจัดการขยะในศูนย์พักพิงจึงต้องทำการคัดแยกทิ้งขยะ ซึ่งหากเป็นขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่เหลือจากการกินในแต่ละวันที่เป็นขยะเปียก กล่องโฟม ถุงพลาสติก ที่ใช้ใส่อาหารแล้วให้ทิ้งลงในถุงดำ มัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันหนูและแมลงวัน จากนั้นรวบรวมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัดโดยเร็วก่อนบูดเน่า โดยจุดทิ้งขยะเปียกรวมต้องไม่แช่อยู่ในน้ำและสะดวกในการเก็บขนไปกำจัดได้ทุกวัน แต่ในกรณีของบางพื้นที่ที่จำเป็นต้องกำจัดขยะในพื้นที่เอง ให้ขุดหลุมลึก 1.5-2.5 เมตร ก้นหลุมสอบเข้า ความกว้างของปากหลุมขึ้นอยู่กับปริมาณขยะ และเมื่อนำขยะเปียกมาใส่ที่หลุมทุกวันและกลบด้วยดินหนา อย่างน้อย 6 เซนติเมตร ทุกวัน

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายและลดปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน ควรใช้ EM (Effective Microorganisms) หรือน้ำหมักชีวภาพในการฉีดพ่นบนกองขยะ หรือใช้ปูนขาวโรยเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน หากใช้ EM ให้ใช้ 2 กิโลกรัม หรือชนิดน้ำ 2 ลิตร ใส่รถดับเพลิงหรือรถบรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000-8,000 ลิตร พ่นใส่กองขยะ สามารถดับกลิ่นเหม็นได้หลังจากฉีดประมาณ 15 นาที ซึ่งปริมาณ EM ที่สามารถดับกลิ่นกองขยะได้ ให้ใช้ 1 กรัมต่อขยะ 1,000 กิโลกรัม อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจอ่าน : 4274
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ปี 68 ตั้งเป้าลด 30% 'เด็กติดเค็ม' (26-03-2019)
QR Code สู่อาหารปลอดภัย (16-08-2017)
อย. ขอความร่วมมือประชาชน แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนซื้อยาแก้แพ้ แก้ไอ แก้ไขปัญหาเยาวชน นำยาไปใช้ในทางที่ผิดร่วมกัน (24-08-2015)
เช็ค 9 สัญญาณอันตราย ก่อนโรคไข้เลือดออกระบาด (14-05-2013)
เฝ้าระวัง 3 โรคไวรัส (14-05-2013)
คุมเข้มเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (14-05-2013)