[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิคลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563


ประกาศจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร  ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ อัตรา บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วและได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เท่าที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว จังหวัดภูเก็ตจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตามบัญชีแนบท้าย

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดอ่าน : 140
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3/4 สายพันธ์ุ สำหรับผู้ประกันตน อายุ 50 ปี ขึ้น (24-11-2020)
คุณ ปทิดา นิยมอดุล และเพื่อนๆร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย ,ถุงมือยาง และ น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ในการพยาบาล (11-11-2020)
คุณธวัช ศิลปลิขิตพร และครอบครัว บริจาคเงิน 450,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (11-11-2020)
พิธีมอบประกาศนียบัตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่น1 จังหวัดภูเก็ต "หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี 2563 (11-11-2020)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (30-10-2020)
คุณสุนิษา แซ่ตัน และครอบครัว บริจาคเงิน 65,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (27-10-2020)
กิจกรรมเนื่องใน "วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563" (22-10-2020)
ให้บริการ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมสำหรับเด็ก เนื่องในวันนตสาธารณสุข (22-10-2020)
ครอบครัวลิมปานนท์ บริจาคเครื่องวัดความดันตา ราคา 400,000 บาท (22-10-2020)
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ประจำปีพุทธศักราช 2563 (21-10-2020)