[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่องลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563


ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้มีโครงการ ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงิน

ประกาศจังหวัดภูเก็ต

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาอ่าน : 161
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวนประมาณการจะเช่า 160 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25-11-2020)
ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24-11-2020)
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-11-2020)
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระเเสเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-11-2020)
เผยเเพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียหรือยีสต์ และชุดทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-11-2020)
เรื่อง : ประกาศ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ชนิดมีสารสีเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-11-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CRP,hsCRP วิธี Immunochromatography sandwich assay โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23-11-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสำเร็จพร้อมใช้งาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18-11-2020)
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17-11-2020)
เผยเเพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณ gas ในเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17-11-2020)