[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่1ลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


ตามที่ ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษณะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

ได้ดำเนินการสอบ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ไปแล้วนั้น และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษณะ และ

สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 นั้น

ในการนนี้ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเลื่อนประกาศรายชื่อไปประกาศ จากวันที่ 23 กันยายน 2563 เลื่อนไปประกาศรายชื่อ

ในวันที่ 25 กันยายน 2563

หมายเหตุ ติดตามประกาศ ในวันที่เวปไซด์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต www.vachiraphuket.go.th

ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 076-361234 ต่อ 6545-6546อ่าน : 478
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (05-10-2020)
ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (30-09-2020)
ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (25-09-2020)
ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่1 (23-09-2020)
ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่1 (16-09-2020)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (24-08-2020)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (30-07-2020)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (15-07-2020)
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (22-06-2020)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการและเภสัชกรปฏิบัติการ (22-06-2020)