[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : การตรวจออทิสติกปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 2 ธ.ค. 2560 : 11:57 หมวด บริการจากใจ


 

 

การตรวจออทิสติก
     บริการตรวจรักษาแบบครบวงจรกับคลินิกออทิสติกสำหรับเด็กและวัยรุ่น โดยการตรวจประเมินพัฒนาการเบื้องต้นและจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่นเด็กสมาธิสั้นและมีภาวะไม่อยู่นิ่ง เด็กออทิสติก ปัญญาอ่อน รวมทั้งเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม สามารถติดต่อที่แผนกจิตเวชเด็ก อาคารบ้านคุณพุ่ม ที่โทร 076 – 361234  ในวันและเวลาราชการค่ะ

 

 

 เข้าชม : 78035 เรื่องล่าสุดใน หมวด บริการจากใจ

บริจาคโลหิต ( 6 ก.ย. 2555 : 10:09)