[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วยปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 11 มี.ค. 2563 : 10:10 หมวด บริการจากใจ


ระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วย
     - ผู้ป่วยสามัญ เยี่ยมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 21.00 น.
     - ผู้ป่วยห้อง ไอ.ซี.ยู. อายุรกรรม เข้าเยี่ยมครั้งละ 1 คน เยี่ยมได้ทุกวัน วันละ 2 เวลา คือ
                  เวลา 12.00 น. – 13.00 น. และเวลา 18.00 น. – 19.00 น.
     - ผู้ป่วยห้อง ไอ.ซี.ยู. ศัลยกรรม เข้าเยี่ยมครั้งละ 1 คน เยี่ยมได้ทุกวัน วันละ 2 เวลา คือ
                  เวลา 12.00 น. -13.00 น. และเวลา 18.00 น. – 19.00 น.

ผู้ป่วยห้องพิเศษสามารถเยี่ยมได้ทุกวันและทุกเวลา

 


เข้าชม : 159715 เรื่องล่าสุดใน หมวด บริการจากใจ

บริจาคโลหิต ( 6 ก.ย. 2555 : 10:09)