[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : พิธีทำบุญตักบาตรและฟังการบรรยายธรรม เสริมบารมีในเดือนเกิด27 มี.ค. 2557 : 10:51 | 27 พ.ค. 2558 : 10:03


นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและฟังการบรรยายธรรม เสริมบารมีในเดือนเกิด

 เข้าชม : 22545 เรื่องล่าสุดใน หมวด ชมรมพุทธศาสนา