[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

ฝ่ายสุขศึกษา

งานบริการสุขศึกษาและฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาปรับเปลี่ยนหรือสร้างเสริมพฤติกรรมของประชาชน ชุมชน หน่วยสุขศึกษาเคลื่อนที่ กิจกรรมรณรงค์ด้านสาธารณสุข ผลิตสื่อสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
(อ่าน : 1468)

กลุ่มงานวิสัญญี

ให้บริการระงับความรู้สึกทุกชนิด ทั้งยาสลบทั่วไปและยาชาเฉพาะที่ แก่ผู้เข้ารับการผ่าตัด ทุกระบบ
(อ่าน : 1330)

กลุ่มงานรังสีวิทยา

กลุ่มงานรังสีวิทยามีหน้าที่ให้บริการด้านรังสีวินิจฉัยแก่ผู้มารับบริการ ทั้งการตรวจวินิจฉัยเพื่อวิเคราะห์โรค(Diagnosis) และการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาโรค(Check UP) โดยใช้การตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ การตรวจ ด้วยเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป และการตรวจเอกซเรย์พิ
(อ่าน : 2459)

เว็บไซต์ หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อเว็บไซต์น่าสนใจ ในกระทรวงสาธารณสุข
(อ่าน : 3217)

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคทางหู คอ จมูก และให้บริการตรวจการได้ยิน การสื่อความหมาย ในวัน - เวลาราชการ และรับปรึกษา กรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
(อ่าน : 1419)

กลุ่มงานจักษุวิทยา

ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยทางตา ทุกวันในเวลาราชการ และให้บริการรับปรึกษากรณีฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านบริการ ตรวจวินิจฉัย ให้การรักษาและผ่าตัด ด้วยเครื่องมือพิเศษ
(อ่าน : 1539)

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ให้การตรวจวินิจฉัย รักษาแก่ผู้ป่วยนอก - ใน ทำหัตถการ เกี่ยวกับโรคกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ โรคทางกระดูกและข้ออื่น ๆ
(อ่าน : 3003)

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม

กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ประกอบด้วย งานตรวจโรคผู้ป่วยนอก - ใน, คลินิกพิเศษ, คลินิกสุขภาพเด็กดี, งานส่งเสริมสุขภาพ และให้ภูมิคุ้มกัน
(อ่าน : 1374)

กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม

กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม ประกอบด้วย ห้องฝากครรภ์, งานวางแผนครอบครัว, งานห้องผ่าตัด, งานห้องคลอด, งานผู้ป่วยใน - ผู้ป่วยนอก, งานคลินิกพิเศษ
(อ่าน : 2348)

กลุ่มงานอายุรกรรม

กลุ่มงานอายุรกรรม ประกอบด้วย งานโรคผิวหนัง, โลหิตวิทยา, โรคไต, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคทรวงอกและปอด, โรคทางเดินอาหาร, โรคต่อมไร้ท่อ, ความดันโลหิตสูง
(อ่าน : 1760)

กลุ่มงานศัลยกรรม

กลุ่มงานศัลยกรรม ประกอบด้วย งานผ่าตัด, งานผู้ป่วยวิกฤต, ศัลยกรรมทั่วไป, ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง, ศัลยกรรมระบบประสาท
(อ่าน : 1756)

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ มาตรฐาน และมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(อ่าน : 2897)

ข้อมูลยาโรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชน

ข้อมูลยาโรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชน โดยงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต
(อ่าน : 7191)

แบบฟอร์มกำหนดตำแหน่งนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รพศ. / รพท.

เพื่อให้การจัดทำเอกสารกำหนดตำแหน่งของนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชมรม รพศ. / รพท. ขอความร่วมมือจากทุกโรงพยาบาลกรุณาให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงดังแบบฟอร์ม
(อ่าน : 2429)

รู้จัก "ชะลอวัย" ให้ถูกวิธี

ปัจจุบันมีสถานพยาบาลและโรงพยาบาลหลายแห่งเปิดบริการ "ชะลอวัย" "เวชศาสตร์ชะลอวัย" ซึ่งล้วนตอบสนองเพื่อยับยั้งหรือชะลออาการต่างๆ ของวัยสูงอายุ ให้ข้อแนะนำ
(อ่าน : 1990)

ผู้หญิง นักสูบหน้าใหม่ เพิ่มมากขึ้น เสี่ยงมากขึ้น

ภาพผู้หญิงไทยกับการสูบบุหรี่ในสังคมปัจจุบัน มีให้เห็นได้ง่ายและเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าอัตราการสูบบุหรี่ของผู้หญิงไทยจะน้อยกว่านานาประเทศ
(อ่าน : 2377)

ยาลดไขมันหวังลดอ้วน เสี่ยงผลข้างเคียงเพียบ

การใช้ยากลุ่มลดไขมันเพื่อหวังลดความอ้วนนั้นอันตราย ต้องระวังผลข้างเคียง ตั้งแต่ท้องผูก ท้องเสีย ปวดหัว ไปจนถึงระบบกล้ามเนื้อ
(อ่าน : 4379)

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนเมษายน 2556

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนเมษายน 2556
(อ่าน : 1269)

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนมีนาคม 2556

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนมีนาคม 2556
(อ่าน : 863)

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
(อ่าน : 903)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>