[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนมิถุนายน 2557

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนมิถุนายน 2557
(อ่าน : 793)

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนพฤษภาคม 2557

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนพฤษภาคม 2557
(อ่าน : 678)

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนเมษายน 2557

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนเมษายน 2557
(อ่าน : 679)

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนมีนาคม 2557

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนมีนาคม 2557
(อ่าน : 688)

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
(อ่าน : 636)

วันขอบคุณผู้บริจาคโลหิต

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดงาน วันขอบคุณผู้บริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี รพศ.วชิระภูเก็ต... ภาพโดยงานโสตฯ
(อ่าน : 796)

ภาพอบรม ERT รุ่น 3

คณะอนุกรรมการฯด้านการป้องกันอุบัติภัยและอัคคีภัย โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต จัดโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อัคคีภัย และซ้อมปฏิบัติการตอบโต้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล ประจำปี 2557 เมื่อวันที่วันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้
(อ่าน : 1123)

จดหมายข่าว กุมภาพันธ์ 57 - แพ้ยาเทียม

จดหมายข่าวเดือน กุมภาพันธ์ 57 เรื่อง แพ้ยาเทียม
(อ่าน : 1937)

ตรวจประเมินโรงพยาบาลต้นแบบด้านฮาลาล

คณะติดตามประเมินโรงพยาบาลต้นแบบด้านฮาลาล ตรวจประเมิน รพศ.วชิระภูเก็ต ซึ่งได้ยกระดับมาตรฐานฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ ด้านฮาลาล เมื่อวันที่ 28 พ.ค.57
(อ่าน : 989)

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิ์ประกันสังคม

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิ์ประกันสังคม รพ.วชิระภูเก็ต
(อ่าน : 6819)

จดหมายข่าว มกราคม 57 - Amiparen

จดหมายข่าวเดือน มกราคม 57 เรื่อง Amiparen
(อ่าน : 1899)

เกี่ยวกับโครงการจิตอาสา

จิตอาสา โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต โครงการ มาเป็นจิตอาสากันเถอะ เพียงปีละ 1 วัน (หรือมากกว่า)
(อ่าน : 3824)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมตักบาตรภิกษุสามเณรวัดเก็ตโฮ่ 100 รูป

19 เม.ย. 57 รพศ.วชิระภูเก็ตจัดกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากวัดเก็ตโฮ่ จำนวน 100 รูป บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน ผ่านทางเดินหน้าห้องเอกซเรย์,สหกรณ์ร้านค้า,หอผู้ป่วยอันดามัน,ศัลยกรรม 3 ชั้น,น้อมเกล้า และสิ้นสุดตรงหอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ
(อ่าน : 2097)

กิจกรรมเดินรณรงค์ "ร่วมใจทำวชิระให้สะอาด และงดสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล"

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ "ร่วมใจทำวชิระให้สะอาดและงดสูบบุหรี่ใน รพ. ประจำเดือนเมษายน 2557
(อ่าน : 855)

พิธีทำบุญตักบาตรและฟังการบรรยายธรรม เสริมบารมีในเดือนเกิด

นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและฟังการบรรยายธรรม เสริมบารมีในเดือนเกิด
(อ่าน : 2249)

สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง ตั้งแต่เดือนพย.56 ถึง ม.ค.57

สรุปผลการจัดซื้อ/จ้าง ตั้งแต่เดือนพย.56 ถึง ม.ค.57
(อ่าน : 794)

สถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารปี 2556

สถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารปี 2556
(อ่าน : 1061)

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนมกราคม 2557

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนมกราคม 2557
(อ่าน : 874)

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนธันวาคม 2556

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนธันวาคม 2556
(อ่าน : 775)

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2556

สถิติผู้รับบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
(อ่าน : 926)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/26 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>