ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เข้าสู่เว็บไซต์